Saturday , May 25 2024
Home / Дигитален офсет печат
Дигитален офсет печат

Дигитален офсет печат

Првата во Македонија печатна машина од Kodak NexPress 2100, беше инсталирана во Лонгуров Доо. Kodak NexPress има предност на уникатна хибридно дигитално-офсетна печатарска технологија, разработена од Heidelberg и Kodak, и е светски призната за еден од водечките во индустријата. Машината печати без плочи, што овозможува печатењето на една копиа на конкурентна цена. . Особено конкурентни сме во сегментот од 1 до 1000 копии во големина на листови 35/47 см

Kodak NexPress користи прав тонер, но положувањето врз листовите станува со помош на гумени оски, слично на офсет машина. Ова им овозможува печатење на широк спектар на супстрати од 80 до 350 г / м ², со квалитет на печатење кој е неспоредливо подобра од онаа на конвенционалните принтери и цврсто се доближува до офсетот. За разлика од печатарските машини од долните класи, Kodak NexPress 2100 овозможува одлично управување со боја, како колоритно надминување за верност тоа на неколку офсет печатници.

Патентираните од Kodak петобојна печатена секција овозможува спектакуларно јакнење на колорите и подобрување на колоритноста, како и симулација по софтверски пат на околу 90% од постоечките пантонни бои.

Машината има можност за нанесува целосен или делумен МАТ-лак. Единствената NexGlosser технологија, пронајдоци од Kodak, ви дава можност за нанесувањена сјај-лак со незаменлива мазност и сјај. Технологијата нема анолог во индустријата. Тоа е нешто што мора да се види!

Kodak NexPress печатот е со совршен пасер кој се управува по офтверски пат кон предниот раб на секој отпечатен лист. При двострано печатење машината ги обрнува листовите автоматски, како го ориентира на ист раб, па да нема никакво разминување меѓу печатот врз лицето и тој врз грбот на листот.